Grand Nordic Byggteknik AB

Tel: 073-983 07 70

Epost: info@gnbab.com


  Grand Nordic Byggteknik AB


Hos oss kan du få hjälp med alla handlingar som krävs till bygglov, startbesked, slutbesked och utförande av ditt byggnadsprojekt

Bygglovsritningar/arkitektritningar

Vi tar fram fackmannamässig, skalenliga och måttsätta bygglovsritningar över hela Sverige oavsett kommun. Ritnigarna leveraras i A3 i pdf-format via epost

Beräkning av energianvändning

Vi tar fram energiberäkning som uppfyller kraven enligt gällande BBR och BEN2

Kontrollansvarig uppdrag

Vi erbjuder kontrollansvarig uppdrag.

Vi har certifierade kontrollansvarig enligt PBL

Konstruktionsritningar/teknisk beskrivning

Vi tar fram fackmannamässig, skalenliga och måttsätta konstruktionsritningar som uppfyller alla kraven enligt BBR och EKS

Brandskyddsbeskrivning

Vi tar fram brandskyddsbeskrivning som uppfyller kraven enligt BBR och räddningstjänstens rekomendationer

Lufttäthetstest/provtryck

Vi erbjuder att utföra luftäthetstest/provtryck som verfierar huset klimatskärmslufttäthet

VVS-ritningar

Vi tar fram fackmannamässig, skalenliga och måttsätta VVS-ritningar som uppfyller alla kraven enligt BBR och branschensreglar

Tillgänglighetsbeskrivning

Vi tar fram tillgänglighetsbeskrivning som uppfyller kraven enligt BBR

Konsultattion/besiktning/projektledning

Vi erbjuer Konsultation, besiktning, arbetsplatsbesök och projektledning i olika bostadsbyggnationer

© Grand Nordic Byggteknik AB